0976.389.199
Mắt Bão Thành Công Đạt Chứng Nhận ISO 9001 và ISO 27001

Mắt Bão Thành Công Đạt Chứng Nhận ISO 9001 và ISO 27001

Việc Mắt Bão đạt được chứng nhận ISO 9001chứng nhận ISO 27001 nằm trong định hướng phát triển của công ty nhằm đem đến mục đích chuẩn hóa tất cả các quy trình, từ đó tạo nên môi trường làm việc hiệu quả và mang đến giá trị cho doanh nghiệp. Không chỉ dừng lại ở việc thỏa mãn nhu cầu của khách hàng mà còn nâng cao chất lượng công việc cũng như hiệu suất làm việc của từng cá nhân trong công ty.

ISOCERT đã đánh giá và cấp Chứng nhận ISO 9001, Chứng nhận ISO 27001 cho Mắt Bão. Dưới đây là câu chuyện thành công của khách hàng.

Dịch vụ liên quan

Bài viết liên quan

icon zalo
ajax-loader